קול קורא – VR – זהויות חדשות

מועד אחרון להגשה: 15.8.2019 בשעה 23:59

שימו לב, ההגשה תבוצע בעברית ואנגלית. יש לענות על הטופס באופן מלא. בהצלחה!