תפריט הגשות למובייל

הבהרה: בשל הדרישה מקרנות הקולנוע לקריאת הלקטורים את ההגשות ללא זיהוי המגיש/ה אין לאזכר את שמות היוצרים/המגישים בחומרים הכתובים והמצולמים המוגשים בטופס ההגשה, למעט במקום המיועד לכך במפורש בטופס. הגשות שיחרגו מדרישה זו יפסלו ולא יועברו לקריאה.

הוסף קובץ קדימון

הוסף קובץ קדימון / חומרים מצולמים (מומלץ אך לא חובה)
התוכן חייב להיות נקי מזיהוי שם חברת הפקה ויוצרים, אך יש לציין את שם המיזם.

ניתן למלא את הטופס בעת העלאת הקובץ. הודעה תתקבל בגמר ההעלאה.

אנא אפשרו לסרט להעלות במלואו.
במידה ואתם מעלים סרט, את הטופס יש לשלוח אך ורק לאחר קבלת הודעת מערכת שהסרט עלה בהצלחה (לעיתים צריך להמתין עוד מספר דקות לאחר שבר הטעינה הגיע ל100% )


דרישות קבצים: קבצים ברזולוציה 720P בפורמט mp4/H.264.
העלאה עשויה להימשך מספר דקות, בהתאם לחיבור שלך. מומלץ להעלות את הסרט ממחשב המחובר לאינטרנט בעל רוחב פס גבוה.