Notice: Undefined offset: 0 in /home/kerenmak/domains/kerenmakor.org.il/public_html/wp-content/themes/naked-wordpress-master/single-declaration.php on line 95

8/2020 קול קורא לסרטים קצרים: עלילתי/אנימציה/VR

מועד אחרון להגשה: 30.11.2020 בשעה 00:00

הוסף קובץ קדימון

הוסף קובץ קדימון / חומרים מצולמים (מומלץ אך לא חובה)
התוכן חייב להיות נקי מזיהוי שם חברת הפקה ויוצרים, אך יש לציין את שם המיזם.

ניתן למלא את הטופס בעת העלאת הקובץ. הודעה תתקבל בגמר ההעלאה.

אנא אפשרו לסרט להעלות במלואו.
במידה ואתם מעלים סרט, את הטופס יש לשלוח אך ורק לאחר קבלת הודעת מערכת שהסרט עלה בהצלחה (לעיתים צריך להמתין עוד מספר דקות לאחר שבר הטעינה הגיע ל100%)

דרישות קבצים:

קבצים ברזולוציה 720P בפורמט mp4/H.264.
העלאה עשויה להימשך מספר דקות, בהתאם לחיבור שלך. מומלץ להעלות את הסרט ממחשב המחובר לאינטרנט בעל רוחב פס גבוה.