קול קורא דוקו-ספורט

יוצרות ויוצרים שימו 💚
לאור בקשות חוזרות ונשנות, אנו מאריכים את המועד האחרון להגשת הצעות לקול קורא דוקו-ספורט
מועד אחרון להגשה: 4.5.2019 בשעה 23:59
בהצלחה!