טופס לקול קורא קצר אנימציה 01-2021


הצהרה
הנני מאשר/ת שקראתי והסכמתי לנהלים אני הח"מ מצהיר בזאת שכל הפרטים שמסרתי במסמך זה ובנספחים המצ"ב נכונים. כמו כן, אני מעניק בזה אופציה לקרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה ע"ר להשתתפות בסיוע כספי למיזם נשוא בקשה זאת, בהיקף שיקבע לפי שיקול דעת הקרן. תקופת האופציה היא החל ממועד הגשת בקשה זאת ועד למועד החלטת הנהלת הקרן לגבי בקשה זאת שתימסר לי בכתב.

קישור להורדת קדימון:
יש לצרף קישור שמאפשר הורדה של הסרטון.
ללא שם חברת הפקה/יוצרים (בעברית או באנגלית).
דרישות קבצים: קבצים ברזולוציה 720P בפורמט mp4/H.264.
במידה והוספתם קישור לוימאו, אנא ודאו שהוא מורשה להורדה, ובמידה והוא מוגן בסיסמה, הוסיפו את הסיסמה מתחת לקישור, בדקו שזו אכן הסיסמה ושהקישור מורשה להורדה.

שם הסרט:

שם המגיש/ה:

תפקיד בהפקה:

טלפון:

דואר אלקטרוני:

תקציר:

אורך הסרט:

סרט ביכורים?
כן
לא
סרט ראשון או שני של תסריטאי או במאי

בקשה לתמיכה ב:
פיתוח
הפקה
השלמת הפקה

הבקשה מוגשת לקרן:
פעם ראשונה
פעם שנייה
פעם שלישית

חודש ושנת הגשה שנייה:

חודש ושנת הגשה שלישית:

תקציב:
קובץ אקסל
ללא שמות יוצרים, (לא בעברית ולא באנגלית) גם לא בשם הקובץ, תקציב הכולל שמות יוצרים יפסל ע"י המערכת.

תקציב:
קובץ אקסל
ללא שמות יוצרים, (לא בעברית ולא באנגלית) גם לא בשם הקובץ, תקציב הכולל שמות יוצרים יפסל ע"י המערכת.

מקורות מימון נוספים:

קהל היעד:
ילדים ונוער
כללי

האם הסרט הוגש/יוגש לקרן נוספת?:
כן
לא

תקציר מורחב:

הצהרת כוונות:

תסריט:
ללא שמות יוצרים, (לא בעברית ולא באנגלית) גם לא בשם הקובץ, תסריט הכולל שמות יוצרים יפסל ע"י המערכת.

מספר עמודי תסריט:
7 עד 10 עמודים (בלבד) תסריט ע"פ הדוגמה: הנחיות לכתיבת תסריט עלילתי/אנימציה

שפה קולנועית:

תמונות:
ניתן להעלות קבצים עד 2MB
ללא שמות יוצרים, (לא בעברית ולא באנגלית) גם לא בשם הקובץ, תמונות עם שמות יוצרים יפסלו ע"י המערכת.

שם אנימטור/ית:

טלפון אנימטור/ית:

מייל אנימטור/ית:

קו"ח אנימטור:

קישור לעבודות קודמות:

סיסמא לעבודות קודמות:

שם מפיק/ה:

מייל מפיק/ה:

קו"ח מפיק/ה:

קישור לעבודות קודמות:

סיסמה לעבודות קודמות:

שם במאי/ת:

טלפון במאי/ת:

מייל במאי/ת:

קו"ח במאי/ת:

קישור לעבודות קודמות:

סיסמא לעבודות קודמות:

שם תסריטאי/ת:

טלפון תסריטאי/ת:

מייל תסריטאי/ת:

קו"ח תסריטאי/ת:

קישור לעבודות קודמות:

סיסמא לעבודות קודמות:

שם מפיק/ה:

טלפון מפיק/ה:

מייל מפיק/ה:

קו"ח מפיק/ה:

קישור לעבודות קודמות:

סיסמא לעבודות קודמות:

הערות:

טריילר

חסימת HTML