• עמית גורן
  מנכ"ל ומנהל אמנותי
  amit@kerenmakor.org.il
 • אבלין קלוגר-קדיש
  סמנכ"ל תוכן ואסטרטגיה
  eveline@kerenmakor.org.il
 • אופיר דראל
  מפיק ומרכז פרויקטים
  office@kerenmakor.org.il

לעריכת הגשה קיימת