טפסים ולוגואים

הסכם פיתוח - מסמכים נלווים
הסכם הפקה - מסמכים נלווים
בקשה למימוש פעימה
סגירת סרט - הנחיות
סגירת סרט - הסכם סגירה
פרטים על הסרט עבור אתר הקרן
הנחיות לכתיבת תסריט עלילתי/אנימציה
תקציב לדוגמא - סרט תעודה
תקציב לדוגמא - סרט עלילתי קצר
טופס הערכה - בקשת סיוע פיתוח/הפקה סרט תיעודי
טופס הערכה - בקשת סיוע פיתוח/הפקה סרט XR קצר
טופס הערכה - בקשת סיוע פיתוח/הפקה סרט עלילתי קצר
טופס הערכה - בקשת סיוע פיתוח/הפקה סרט אנימציה קצר
תקנות הקולנוע - הכרה בסרט כסרט ישראלי