מידע כללי על הקרן

קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה (ע"ר) פועלת מאז הקמתה בשנת 1996 לעידוד היצירה המקורית בקולנוע ובטלוויזיה. השקעות הקרן מתבצעות בתחומי הסרט והסדרות הדוקומנטריות (סרטים באורך של 30-7 דקות ומ-45 דקות ומעלה ובסדרות שפרקיהם באורך של 35 דקות ומעלה) ובסרטים עלילתיים קצרים, בסרטוני אנימציה ובסרטים המופקים בטכנולוגיות חדשות (באורך של עד 30 דקות). במהלך השנים סרטים שהופקו בתמיכת קרן מקור הוקרנו בבתי הקולנוע ועלו לשידור בטלוויזיה הישראלית וברשתות שידור ברחבי העולם. לאחרונה ניתן גם לראות את סרטי הקרן בפלטפורמות הדיגיטליות השונות – בסלולר ובאינטרנט וב-VOD של גופי השידור המעורבים. רבים מסרטי הקרן זכו לפרסים בארץ ובעולם והוקרנו בפסטיבלים ובאירועי קולנוע ואמנות רבים.

מבנה הקרן

הקרן היא עמותה הרשומה ברשם העמותות (ע"ר)  ולהלן מוסדות הקרן:

 

ההנהלה הציבורית

פרופ' הלל נוסק (יו"ר) | אלי בן גרא | אריקה בן מרדכי | יורם בליזובסקי | רותי ברורמן
אורי דרומי | מיכל רפאלי-כדורי | ניבה מנדלבליט | ד"ר מירי טלמון | פרופ' אמיר הר-גיל | ענת זיסמן

ועדת ביקורת: רו"ח דרור טנא, פרופ' אסיא פזי
ועדת תוכניות: רותי ברורמן (יו"ר) | אריקה בן-מרדכי | ניבה מנדלבליט | ד"ר  מירי טלמון | פרופ' אמיר הר-גיל
ועדת כספים: יורם בליזובסקי (יו"ר) | אלי בן-גרא | פרופ' הלל נוסק
ועדת משאבים: מיכל רפאלי-כדורי (יו"ר) | אורי דרומי | ענת זיסמן
ועדת חברים: אלי בן-גרא (יו"ר) | אריקה בן-מרדכי, אורי דרומי
ועדת ערעורים: פרופ' הלל נוסק (יו"ר) | אסנת טרבלסי
ועדת אתיקה: פרופ' הלל נוסק | ד"ר מירי טלמון | מיכל רפאלי-כדורי | ניבה מנדלבליט

הצוות המקצועי

מנכ"ל ומנהל אמנותי – עמית גורן
סמנכ"ל תוכן ואסטרטגיה – אבלין קלוגר – קדיש
מנהלת תוכן וקשרי קהילה – ויקי כהן
רו"ח – אבי פרל
יועץ משפטי – עו"ד עילם וייס

 

חזון וערכים

קרן מקור תומכת בהפקה ובפיתוח של סרטים תיעודיים וסרטים קצרים. הקרן פונה אל כלל אוכלוסיית יוצרי הקולנוע הישראלים, ללא משוא פנים או הבדלים בין גזע, מוצא תרבותי, דתי ומגדר, כדי לתמוך ולסייע ביצירה עצמאית של קולנוע תיעודי וקולנוע קצר עלילתי, בסרטי אנימציה ובסרטים בטכנולוגיות חדשות.

קרן מקור פועלת תוך שקיפות מלאה וביקורת עצמית, לתמיכה במלוא מיצוי כישוריהם וכישרונותיהם של היוצרים בעשייה של קולנוע חדשני ופורץ דרך, מעורר מחשבה ומודעות, מפתיע ומחפש, החותר תחת תפיסות עולם סטראוטיפיות אל אמת אנושית.

קרן מקור תומכת בסרטים המשקפים ומבטאים את ההוויה הישראלית, בעבר ובהווה, על מכלול העמדות והנטיות התרבותיות, החברתיות והפוליטיות המצויות בה. סרטי הקרן נמדדים על פי אמות מידה ענייניות ושוויוניות, תוך הבטחת חופש היצירה והביטוי, בשימת דגש על חתירה למצוינות בעשייה ועל זיכוך ודיוק קולותיהם האישיים של היוצרים ואמירתם הקולנועית.

קרן מקור דוגלת בבחינה מדוקדקת ובהכוונת היוצרים בשלושה מרכיבים עקרוניים: אתיקה – העמדה האתית והמוסרית של היוצרים בטיפולם בנושא סרטיהם ובהתנהלותם מול נשוא סרטיהם, סמנטיקה – שימוש בשפה ובסגנון קולנועי התואמים את נושא הסרט ודמויותיו, אסתטיקה – הקפדה על מבע קולנועי מקצועי ומדויק, העומד בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר.

קרן מקור פועלת למען היוצרים, ובשיתוף פעולה עמם, בגיוס משאבים לפיתוח, להפקה ולהפצה מול גופים פרטיים ועסקיים בארץ ובחו"ל. הקרן מקימה וממסדת קשרים ושיתופי פעולה עם קרנות וגופים בתחום הקולנוע בארץ ובחו"ל כדי לקדם עשיה ושיתופי פעולה במכלול רחב של נושאים, בשפה קולנועית עשירה, עדכנית ומגוונת בתחום התיעודי, העלילתי, האנימציה והמדיה והטכנולוגיות החדשות.

קרן מקור מנחה, מדריכה וחונכת יוצרים בשלבי העשייה הקולנועית – תסריט, צילומים, עריכה וגימור הסרט, בליווי מעורב ותומך ברמה המקצועית הגבוהה ביותר. הקרן תומכת בהרחבת הידע המקצועי ובהבאתו ליוצרים בפעולות העשרה בימי עיון, בכנסים, בסדנאות ובפסטיבלים, באמצעות מפגשים עם דמויות מוערכות ומשפיעות מתחום הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה החדשה מהארץ ומחו"ל.

קרן מקור יוזמת שיתופי פעולה עם מפיצים מסחריים, פסטיבלים בינלאומיים, גופי שידור בארץ ובחו"ל, מוסדות חינוך ומוסדות ציבוריים כדי לסייע ליוצרים לממש את מלוא הפוטנציאל העסקי של סרטיהם ולהפיץ אותם לקהלים רבים ומגוונים בארץ ובחו"ל.

רב-גוניות מחשבתית, רב-תרבותיות, רב-עמדות ודעות הם ליבת הדמוקרטיה הישראלית והם חרוטים בלב העשייה של קרן מקור מתוך אמונה בחשיבות של הבנת האחר והזדהות עם השונה במטרה לעודד לסובלנות, מודעות ומעורבות חברתית.

קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה (ע"ר) תומכת בסרטים בשתי סוגות

 

סרטים קצרים

(באורך של עד 30 דקות) בנושאים לפי בחירת המגישים ובנושאים שיאופיינו מעת לעת על ידי הקרן, ובכלל זה סרטי עלילה קצרים, סרטי אנימציה וסרטים המופקים בטכנולוגיות חדשות.

סרטי תעודה

סרטי תעודה קצרים באורך של 30-7 דקות, סרטים באורך של 45 דקות ומעלה, סדרות תעודה באורך פרקים של 30 דקות ומעלה, בנושאים לפי בחירת המגישים ובנושאים שיאופיינו מעת לעת על ידי הקרן. סיוע בתחום זה יינתן בדרך כלל לסרטי תעודה בודדים וכן יישקל מתן סיוע לסדרות, בשים לב, בין היתר, לערכן הסגולי ולנושאיהן.

מסלולי התמיכה

מסלולי התמיכה

כספי תמיכות שיוקצו לקרן מכוח חוק הקולנוע משמשים אך ורק למטרות כפי שייקבעו בחוק ובהוראות שמכוחו. בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק או הוראות מכוחו לבין האמור במסמך זה, יגברו הוראות החוק.

א. "פיתוח" סרטים עלילתיים קצרים/ אנימציה/ מדיה חדשה: כתיבת תסריט, במידת הצורך רכישת זכויות ליצירה קודמת, ליהוק וצילומי ניסיון וכן שכתוב של תסריט קיים.

ב. "פיתוח" סרטי תעודה קצרים וארוכים בודדים וסדרות תעודה: תחקיר, תסריט, כתיבת הצעה להגשה (להפקה) וצילומי ניסיון.

ג. "הפקה" של סרטי עלילה קצרים, סדרות וסרטוני אנימציה וסרטים המופקים בטכנולוגיות חדשות, סדרות רשת, סרטי תעודה בודדים קצרים וארוכים וסדרות תעודה: ביצוע מלא של המיזם, תחקיר, קדם הפקה, צילומים, עד לעריכה הסופית והגשת סרט מוגמר.

ד. "השלמת הפקה" של סרטי עלילה קצרים, סדרות וסרטוני אנימציה, סרטים המופקים במדיה חדשה, סרטי תעודה בודדים, קצרים וארוכים, וסדרות תעודה: ביצוע משלב העריכה עד לעריכה סופית והגשת סרט מוגמר.

עמית גורן | מנכ"ל ומנהל אמנותי | amit@kerenmakor.org.il

אבלין קלוגר-קדיש | סמנכ"ל | eveline@kerenmakor.org.il

ויקי כהן | מנהלת תוכן וקשרי קהילה | vicki@kerenmakor.org.il

משרדי הקרן | office@kerenmakor.org.il