טפסים ולוגואים

פורמט לכתיבת תסריט - עלילתי או אנימציה

טפסים נלווים לחתימה על הסכם פיתוח

טפסים נלווים לחתימה על הסכם הפקה/ השלמת הפקה

בקשה למימוש פעימה

הנחיות לסגירת סרט (הפקה/השלמת הפקה)

סגירת סרט - הסכם סגירה

פרטים על הסרט עבור אתר הקרן

דו"ח תקציב מבוקר - דוגמא

תקציב לדוגמא - סרט תעודה

תקציב לדוגמא - סרט עלילתי/אנימציה קצר

טופס הערכה - בקשת סיוע פיתוח/הפקה סרט תיעודי

טופס הערכה - בקשת סיוע פיתוח/הפקה סרט XR קצר

טופס הערכה - בקשת סיוע פיתוח/הפקה סרט עלילתי קצר

טופס הערכה - בקשת סיוע פיתוח/הפקה סרט אנימציה קצר

תקנות הקולנוע - הכרה בסרט כסרט ישראלי

דילוג לתוכן