חדשות ועדכונים

קול קורא לסרטים קצרים 08/2020

קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה (ע"ר)
מזמינה יוצרות ויוצרים עצמאיים להגיש הצעות להשקעה
בסרטים קצרים עלילתיים(אורך עד 18 דק')
בסרטוני אנימציה (אורך עד 11 דק')
(אורך פרקים של עד 11 דק')
בסרטים בטכנולוגיית VR )עד 11 דקות) בשלבי הפיתוח,
ההפקה והשלמת ההפקה
מועד אחרון להגשה: 27.9.2020 בשעה 12:00
השקעת הקרן מותנת בקבלת תקציב 2020 — 2021 ממשרד התרבות והספורט
אין להגיש סרטי סטודנטים
לפרטים ונהלי הגשה היכנסו לאתר קרן מקור www.kerenmakor.org.il
לשאלות וסיוע ניתן לפנות למשרדי הקרן office@kerenmakor.org.il ;03—5664746
בהצלחה!

דילוג לתוכן