חדשות ועדכונים

קול קורא לסרטי תעודה 08/2020

קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה (ע"ר)
מזמינה יוצרות ויוצרים עצמאיים להגיש הצעות להשקעה
בסדרות תעודה, בסרטי תעודה קצרים ( 15 — 30 דק'),
בסרטי תעודה ארוכים (45+ דק')
בשלבי הפיתוח, ההפקה והשלמת ההפקה
מועד פתיחת ההגשה: 26.8.2020
מועד אחרון להגשה: 29.9.2020 בשעה 23:59
השקעת הקרן מותנת בקבלת תקציב 2020 — 2021 ממשרד התרבות והספורט
אין להגיש סרטי סטודנטים
לפרטים ונהלי הגשה היכנסו לאתר קרן מקור www.kerenmakor.org.il
לשאלות וסיוע ניתן לפנות למשרדי הקרן office@kerenmakor.org.il ;03—5664746
בהצלחה!

דילוג לתוכן