ועדת תוכניות:
 1. אריקה בן מרדכי
 2. מירי טלמון
 3. הלל נוסק
 4. ניבה מנדלבליט
 5. רותי ברורמן


הנהלה:
 1. אלי בן גרא
 2. אסיא פזי
 3. אריקה בן מרדכי
 4. מירי טלמון
 5. אורי דרומי
 6. דרור טנא
 7. הלל נוסק
 8. מאיר בר אל
 9. מיכל רפאלי כדורי
 10. ניבה מנדלבליט
 11. רותי ברורמן
 12. אורי פז
 13. יורם בליזובסקי

אישור ועדת תוכניות לפני פרזנטציה

זימון ועדת תוכניות


מספר הגשה שם המיזם אישרו