לקביעת סכום לתמיכה נקודתי להגשה יש ללכת לעריכת ההגשה באזור הטפסים ולעדכן את השדה: "השקעת הקרן:" בסכום המבוקש.


ועדת תוכניות:
 1. אריקה בן מרדכי
 2. מירי טלמון
 3. הלל נוסק
 4. ניבה מנדלבליט
 5. רותי ברורמן


הנהלה:
 1. אלי בן גרא
 2. אריקה בן מרדכי
 3. מירי טלמון
 4. אורי דרומי
 5. הלל נוסק
 6. מיכל רפאלי כדורי
 7. ניבה מנדלבליט
 8. רותי ברורמן
 9. אורי פז
 10. יורם בליזובסקי

אישור ועדת תוכניות לפני פרזנטציה

זימון ועדת תוכניות


מספר הגשה שם המיזם אישרו

אישור הנהלת הקרן - סופימספר הגשה שם המיזם סכום התמיכהאישרו