בדיקת הגשה לקטור

חוות דעת של

הגשות לישיבת לקטורה:
  לא נבחרו הגשות לישיבת לקטורה

מספר הגשה:  דירוג ההגשה

  דירוג: ניקוד 1-10 נימוק הניקוד בשורה אחת
  חשב ציון משוקלל


  הערה: יש להקפיד על ניסוח ביקורתי בונה שיאפשר ליוצר/ת להפיק לקחים ולשפר את ההצעה בהגשות עתידיות.
  הערה: חוות הדעת נכתבת בלשון זכר, רק מטעמי נוחות ואי ידיעה לגבי מי הכותב/ת
  חוות דעת מסכמת ומנומקת (עד 200 מילים):  האם המיזם מתאים לישיבת לקטורה?