חנדה חנדה

סרט של דוד אופק ונטע שושני

סיפורם של רונן ואורית (יחד כבר שלוש שנים), שניהם ממשפחות בוכריות מכובדות. אצל הבוכרים נשמרת עד היום מסורת קשוחה שלפיה מקובל להתחתן לאחר תקופת היכרות קצרה, אך רונן ואורית מורדים במשפחותיהם ומסרבים להתחתן. אפילו העובדה שהם משתדלים "לשמור על כבודה" של אורית לא מספיקה להוריה, והם דורשים חתונה או פרידה. אהבתם נלכדת בקונפליקט שבין מסורת למודרניות.

| ישראל, 2013