צור קשר

קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה (ע״ר)
רחוב החשמל 18, תל–אביב, 6511704
[ט] 03-5664746/50
[פ] 077-4456180
office@kerenmakor.org.il