שיתוף טופס קול קורא:

(בחר טופס לשליחה במייל)
1
1

הגשות בהליך מהיר:

מספר הגשהשם המיזם
(קישורים להגשה המלאה)
שם הבמאי/תשם הטופסלקטורים (חוות דעת)פתיחת הגשה ללקטורים
26מקום מפלטאיילת דקלטופס הגשה לסרט תעודהורג'ה דאס
משתמש שופט